Regler & VillkorLäs mer om villkoren för att hyra våra boenden.

Uthyrningsregler

Fördelning

För fördelningen svarar en av styrelsen utsedd arbetsgrupp. Arbetsgruppen behandlar inkomna ansökningar i den ordning de inkommer och försöker så långt som möjligt tillgodose de sökandes önskemål om stuga och/eller hyresperiod. Vissa prioriteringar måste emellertid göras eftersom det ofta är flera sökande med samma önskemål.

Ansökan

För sommarmånaderna juni-augusti gäller att ansökan måste vara skriftlig och ha kommit in i rätt tid enligt det utskick som årligen görs till aktiv personal och pensionärer under februari månad. Fördelningen sker sedan med beaktande av bland annat när sökanden senast tilldelats stuga under motsvarande period tidigare år. Den som inte tidigare hyrt stuga eller där uthyrningen ligger långt tillbaka i tiden har således företräde framför den sökande som hyrt under senare period. Aktiv personal har vidare företräde framför pensionärer under juni-augusti. Eventuellt lediga veckor fördelas därefter enligt principen ”först till kvarn…”

Hyresperiod

Veckoslutsuthyrning eller uthyrning under s k kortvecka är möjlig under övrig del av året. Hyrestid för veckoslut är fredag – söndag (hela fredagen och till söndag kl 15.00). För kortvecka är hyrestiden måndag – torsdag (hela dagar). Uthyrning under hel vecka har företräde framför veckoslut eller kortvecka, men bokningen måste i så fall göras senast två veckor före önskad tillträdesdag.

Ordningsregler

Givetvis vill du lämna stugan i det skick som du önskar finna den när du flyttar in. Tänk på att det är dina arbetskamrater som kommer efter dig.

För att du inte skall glömma bort något (lätt hänt) följer här nedan en checklista på sådant du måste göra:

  • Vädra sängkläder och mattor
  • Dammsug och våttorka golven
  • Städa under sängarna och dammsug eller damma soffa och stolar
  • Rengör diskbänk, bänkskivor och skåpluckor i köket
  • Torka ur kylskåp och frys, avfrosta vid behov
  • Rengör spis och fläkt
  • Rengör sanitetsporslin, dusch, skåp och speglar i toalettrummet
  • Töm sopor och annat avfall, men tänk på att tomflaskor och tidningar måste lämnas i särskilda återvinningskärl tillsammans med olika förpackningar

Rengörings- och diskmedel skall finnas i stugan. Skulle det ha tagit slut ber vi dig köpa nytt och lämna kvittot tillsammans med nycklarna. Du får givetvis ersättning för ditt utlägg.

Mer detaljerade anvisningar får du tillsammans med nycklarna till stugan.